Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI

w Częstochowie

 

W LIKWIDACJI

 

Decyzją nr DSW.ZNU.6015.7.2016.6.PD z dnia
18 kwietnia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził zgodę na likwidację Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystki w Częstochowie, utworzonej na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 października 1999 r. Nr DNS-1-0145-752/RO/99, wpisanej do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem wpisu "172".

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt