Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83
fax. 34 361-18-57
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
e-mail dziekanat: dziekanat@wshit.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI

w Częstochowie

 

W LIKWIDACJI

 

Decyzją nr DSW.ZNU.6015.7.2016.6.PD z dnia
18 kwietnia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził zgodę na likwidację Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystki w Częstochowie, utworzonej na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 października 1999 r. Nr DNS-1-0145-752/RO/99, wpisanej do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem wpisu "172".

06.05.2016, Ola Lubasińska

Szanowni Kandydaci na studia!

 

Z przyjemnością informujemy, że WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI w Częstochowie
z dniem 15 maja 2016 roku rozpoczyna nabór na studia realizowane od semestru zimowego w roku akademickim 2016/2017.

 

Zapraszamy do studiowania na następujących kierunkach:

 

TURYSTYKA I REKREACJA, 3-letnie studia licencjackie (pierwszego stopnia).

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja mogą podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a także w administracji i organizacjach społecznych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych związanych z turystyką i rekreacją.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, 3,5-letnie studia inżynierskie (pierwszego stopnia).

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, placówkach, instytucjach i organizacjach związanych z żywieniem i produkcją żywności.

 

Zajęcia na wszystkich kierunkach odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

Zasady naboru na studia licencjackie/inżynierskie do pobrania tutaj

pokaż więcej »
09.02.2016, Ola Lubasińska

Uwaga!

Pracownicy Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie moga już odbierać PIT-y za 2015 r.

Osoby, które chcą, aby przesłać rozliczenie pocztą proszone są o przekazanie takiej informacji e-mailowo (wshit@wshit.edu.pl lub dziekanat@wshit.edu.pl)

pokaż więcej »
04.01.2016, Ola Lubasińska

Uwaga!

Informujemy, że od 4 do 31 stycznia 2016 roku Uczelnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

W dniu 06.01.2016 r. Uczelnia będzie zamknięta.

pokaż więcej »
Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt